BIODRO pierwszy człon nogi owadów GŁASZCZKI członowane przydatki aparatu gębowego GOLEŃ czwarty człon nogi owadów IMAGO postać dorosła owadów KRĘTARZ drugi człon nogi owadów LARWA postać młodociana NADUSTEK część położona nad wargą górną ODWŁOK końcowy odcinek ciała owadów OKO ZŁOŻONE oko zbudowane z wielu oczek PRZEDTUŁÓW pierwszy segment tułowia owadów PRZEOBRAŻENIE zmiany morfologii i budowy […]