Słowniczek pojęć entomologa

BIODRO pierwszy człon nogi owadów

DRAPIEŻNIK zwierzę, które chwyta, zabija i zjada inne zwierzęta

GŁASZCZKI członowane przydatki aparatu gębowego

GOLEŃ czwarty człon nogi owadów

IMAGO postać dorosła owadów

KŁUJKA przednia część aparatu kłująco-ssącego

KRĘTARZ drugi człon nogi owadów

LARWA postać młodociana

NADUSTEK część położona nad wargą górną

ODWŁOK końcowy odcinek ciała owadów

OKO ZŁOŻONE oko zbudowane z wielu oczek

PRZEDTUŁÓW pierwszy segment tułowia owadów

PRZEOBRAŻENIE zmiany morfologii i budowy wewnętrznej w czasie rozwoju owada do postaci dorosłej

PRZYDATKI ANALNE wyrostki ostatniego segmentu odwłoka

PRZYOCZKO pojedyncze oko proste

TUŁÓW środkowy odcinek ciała owadów

WYLINKA oskórek zrzucony w czasie linienia

ŻUWACZKI element aparatu gębowego owadów

ŻYWORODNE organizmy, wśród których rozwój zarodkowy odbywa się w ciele matki


ENTOMOLOG naukowiec zajmujący się badaniem owadów, osoba interesująca się życiem owadów

WAŻKI (ODONATA) drapieżne owady o smukłym ciele oraz dużymi oczami, ściśle związane ze zbiornikami wodnymi. W Polsce występuje około 75 gatunków.

PAJĄKI (ARANEAE) zwierzęta głównie lądowe, mają ciało podzielone na dwie części: głowotułów i odwłok. Większość pająków produkuje jad, ale tylko mały procent jest niebezpieczny dla człowieka.

MOTYLE (LEPIDOPTERA) rząd owadów uskrzydlonych. W Polsce żyje ponad 3000 gatunków. Motyle dzielimy na dzienne oraz nocne (ćmy).

CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) najliczniejszy rząd owadów na świecie. Mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne, wszystkożerne. W Polsce żyje około 6200 gatunków chrząszczy.

PROSTOSKRZYDŁE (ORTHOPTERA) rząd owadów uskrzydlonych, które lubią przebywać na nasłonecznionych terenach. Ich potoczna nazwa to „koniki polne”. W Polsce około 105 gatunków.

PLUSKWIAKI (HEMIPTERA)

MUCHÓWKI (DIPTERA)

BŁONKÓWKI (HYMENOPTERA)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.