Słowniczek pojęć entomologa

BIODRO pierwszy człon nogi owadów

GŁASZCZKI członowane przydatki aparatu gębowego

GOLEŃ czwarty człon nogi owadów

IMAGO postać dorosła owadów

KRĘTARZ drugi człon nogi owadów

LARWA postać młodociana

NADUSTEK część położona nad wargą górną

ODWŁOK końcowy odcinek ciała owadów

OKO ZŁOŻONE oko zbudowane z wielu oczek

PRZEDTUŁÓW pierwszy segment tułowia owadów

PRZEOBRAŻENIE zmiany morfologii i budowy wewnętrznej w czasie rozwoju owada do postaci dorosłej

PRZYDATKI ANALNE wyrostki ostatniego segmentu odwłoka

PRZYOCZKO pojedyncze oko proste

TUŁÓW środkowy odcinek ciała owadów

WYLINKA oskórek zrzucony w czasie linienia

ŻUWACZKI element aparatu gębowego owadów


ENTOMOLOG naukowiec zajmujący się badaniem owadów, osoba interesująca się życiem owadów

WAŻKI (ODONATA) drapieżne owady o smukłym ciele oraz dużymi oczami, ściśle związane ze zbiornikami wodnymi. W Polsce występuje około 75 gatunków.

PAJĄKI (ARANEAE) zwierzęta głównie lądowe, mają ciało podzielone na dwie części: głowotułów i odwłok. Większość pająków produkuje jad, ale tylko mały procent jest niebezpieczny dla człowieka.

MOTYLE (LEPIDOPTERA) rząd owadów uskrzydlonych. W Polsce żyje ponad 3000 gatunków. Motyle dzielimy na dzienne oraz nocne (ćmy).

CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) najliczniejszy rząd owadów na świecie. Mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne, wszystkożerne. W Polsce żyje około 6200 gatunków chrząszczy.

PROSTOSKRZYDŁE (ORTHOPTERA) rząd owadów uskrzydlonych, które lubią przebywać na nasłonecznionych terenach. Ich potoczna nazwa to “koniki polne”. W Polsce około 105 gatunków.

PLUSKWIAKI (HEMIPTERA)

MUCHÓWKI (DIPTERA)

BŁONKÓWKI (HYMENOPTERA)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *